Illustration of woman with flowers in hair, head tilted back, in profile, against black background, representing the embodiment of Environmental, Social and Governance.

Środowisko,
sprawy społeczne i zarządzanie

Nasz raport ESG 2022 jest już dostępny (wersja anglojęzyczna)

Przeczytaj raport

Illustration of woman in profile with play button for ESG strategy video

Dla zdrowia kobiet

Zdrowie kobiet to nasza codzienność. Dlatego skupiamy się na naszym celu, jakim jest stworzenie lepszego, zdrowszego środowiska dla każdej kobiety. Ponieważ troszcząc się o kobiety, troszczymy się również o nasze rodziny i społeczności.

Nasz cel

Nasz cel jest nierozerwalnie związany z wizją naszej Firmy: stworzyć środowisko, w którym każdy dzień staje się lepszy i zdrowszy dla każdej z kobiet. Poprzez konsekwentne działanie budujemy zrównoważoną przyszłość dla kobiet, rodzin, gospodarek i społeczeństwa. Nasze cele środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem skupiają się na trzech obszarach, którymi są: Jej kapitał, Jej planeta, Jej zaufanie.

Jej kapitał

Niezależnie od miejsca na świecie, staramy się zaspakajać potrzeby medyczne kobiet. Naszym zamierzeniem jest przedefiniowanie i wykorzystanie innowacji w taki sposób, aby pomóc kobietom i dziewczętom w osiągnięciu ich celów i prowadzeniu coraz zdrowszego życia.

Jej planeta

Kobiety są w szczególnym stopniu dotknięte wpływem zmian klimatycznych. Są również bardziej podatne na niedobór zasobów. Dlatego też zdrowe środowisko, a więc i zdrowa planeta są tak ważne, aby wspierać dziewczęta i kobiety w realizacji ich planów.

Jej zaufanie

Aby budować Jej zaufanie, pracujemy nad promowaniem zrównoważonej reprezentacji płci na wszystkich poziomach. Naszym celem jest odzwierciedlenie równości płci w naszej firmie, który to stan chcielibyśmy widzieć także na świecie.

Cele

Jej prawa. Jej przyszłość. Rozszerzenie dostępu do opcji planowania rodziny na całym świecie

Organon zamierza rozszerzyć dostęp do opcji planowania rodziny. W ramach naszej inicjatywy Her Promise Access współpracujemy z organizacjami na całym świecie, aby zapewnić edukację, szkolenia i dostęp do niedrogich metod antykoncepcji w 69 najsłabiej rozwiniętych krajach świata.

Czytaj więcej

Wspieramy Cele
Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Organon wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest uczestnikiem programu ONZ Global Compact oraz stosuje oparte na zasadach podejście do odpowiedzialnego biznesu. Naszą ambicją jest zintegrowanie zasad gospodarki wodnej, zdefiniowanych przez ONZ Global Compact Water Mandate, z naszymi modelami biznesowymi.

Illustration of diverse group of individuals at conference room table reviewing ESG strategy and policy

Zasady i stanowiska

Nasza polityka publiczna ma na celu wspieranie interesów kobiet, poprawę zdrowia publicznego i poprawę dostępu do leków.

© 2022 Organon group of companies. All rights reserved.

ORGANON and the ORGANON Logo are trademarks of the Organon group of companies.

PL-XPF-110014